Střecha Brno

Termín realizace: Srpen 2023
Typ projektu: hydroizolace
Činnost: ▪️ Očištění podkladu. ▪️ Ošetření prasklin a prostupů střechou. ▪️ Aplikace hydroizolace Hypertectum RC. ▪️ Aplikace Ochranného laku Hypertectum Topcoat 440.
Hydroizolace střechy bytového domu. Při očištění bylo zjištěno že mnoho spojů plechu je poškozeno. Tyto spoje byli ošetřeny pomocí Hypertectum TYPE BITU a následně přetřeny Hypertectum DETAIL. Poté byla celá plocha opravované střechy ostřena hydroizolací Hypertectum RC. Pro ochranu hydroizolace byl použit Hypertectum TOPCOCAT 440.

Další reference

Datum realizace: Říjen 2022
Datum realizace: Květen 2022
Datum realizace: Říjen 2023