Van De Velde Packaging Unipap

Termín realizace: Listopad 2023
Typ projektu: Hydroizolace mezistřešního žlabu
Činnost: ▪️ Očištění podkladu. ▪️ Ošetření vpustí. ▪️ Kompletní hydroizolace. ▪️ Aplikace ochranného laku
Hydroizolace mezistřešního žlabu. Očištění PVC folie vysokotlakým čističem. Odstranění nečistot. Aplikace penetrace podkladu a hlavní hydroizolační vrstvy Hypertectum AR. Aplikace ochranného laku Hypertectum TOPCOCAT 440. Zpětná montáž ochranných košů vpustí.

Další reference

Datum realizace: Červenec 2023
Datum realizace: Březen 2024
Datum realizace: leden 2024